Rekrutacja

2020/2021

Dzień otwarty w WLH
1 lutego 2020 roku,

godz. 11:00
 

Opłata za udział w całym cyklu zajęć wynosi 100 złotych

Opłatę należy wnieść wyłącznie w Sekretariacie Szkoły
w czasie Dnia Otwartego albo do czwartku

6 lutego 2020 r.

Sekretariat otwarty jest
od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 - 15:30.
oraz w piątki w godzinach 8:00 - 12:00
tel. 22 670 21 42.

Dowiedz się więcej o zasadach rekrutacji

Dowiedz się więcej o opłatach za szkołę

Etap pierwszy

Obowiązkowy udział w trzech zajęciach rekrutacyjnych

Zapisy od poniedziałku 27 stycznia do czwartku 6 lutego 2020 roku

Na zajęcia należy się zapisać wysyłając swoje dane oraz dane jednego z rodziców

(imię, nazwisko, numer telefonu i adres email) na adres sekretari@bednarska.edu.pl

 

Terminy zajęć rekrutacyjnych:

piątek 28 lutego, sobota 29 lutego 2020 r. i sobota 7 marca 2020 r.

 

Tekst do przeczytania na zajęcia z literatury: William Shakespeare
Sen nocy letniej (30 MB)

 

OBOWIĄZUJE NASTĘPUJĄCY PODZIAŁ NA GRUPY:

piątek 28 lutego godz. 17:00
grupa 1: zajęcia z literatury
grupa 2: zajęcia z literatury
grupa 3: zajęcia z wos-u
grupa 4: zajęcia z wos-u
grupa 5: zajęcia z filozofii

sobota 29 lutego godz. 11:00
grupa 1: zajęcia z filozofii
grupa 2: zajęcia z wos-u
grupa 3: zajęcia z literatury
grupa 4: zajęcia z literatury
grupa 5: zajęcia z wos-u

sobota 7 marca godz. 11:00
grupa 1: zajęcia z wos-u
grupa 2: zajęcia z filozofii
grupa 3: zajęcia z filozofii
grupa 5: zajęcia z literatury

sobota 7 marca godz. 13:00
grupa 4: zajęcia z filozofii

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:  otwórz dokument

Etap drugi

Przygotowanie pracy pisemnej

Należy napisać pracę na jeden wybrany temat ze wszystkich tematów proponowanych na trzech kolejnych zajęciach. Termin oddawania prac to 29 marca 2020 r. Prace należy wysłać na adres sekretari@bednarska.edu.pl

 

Bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie, które tematy są tematami dla Waszej grupy!

 

OSOBY, KTÓRE Z RÓŻNYCH PRZYCZYN BRAŁY UDZIAŁ W ZAJĘCIACH Z RÓŻNYMI GRUPAMI, PISZĄ WYBRANY TEMAT Z TEJ GRUPY, Z KTÓRĄ W DANYCH ZAJĘCIACH UCZESTNICZYŁY!

 

Tematy prac:

 

JĘZYK POLSKI (dla wszystkich grup)

 

"Sen nocy letniej"

 1. "Wariat, kochanek, poeta to trzy różne wcielenia mocy wyobraźni". Objaśnij tę wypowiedź Tezeusza na podstawie całego tekstu "Snu nocy letniej".

 2. "Sen nocy letniej" i krótko ciągnąca się rzecz o Pyramie i jego Tyzbe" - dwa dramaty w jednym dramacie.

 3. Kto włada światem przedstawionym "Snu nocy letniej"? Tezeusz? Oberon? Puk? Jeszcze ktoś inny? Sformułuj swoją odpowiedź na to pytanie i uzasadnij, odwołując się do tekstu sztuki.

 

FILOZOFIA


temat dla grup 3 i 4:

Wybierz i zinterpretuj dowolne dzieło Banksy'ego poza tymi, o których była mowa na zajęciach rekrutacyjnych.

 

tematy dla grup 1, 2 i 5:
(tekst do tematów - pobierz plik)

 1. Jeżeli wyobrażony porządek językowy kształtuje świadomość człowieka, jakie konsekwencje dla naszych postrzeżeń, myśli i emocji ma używany przez nas język? Co zrobić ze świadomością, że tak jest?

 2. Wybierz przykład innego powszechnie uznanego „mitu“ — jak Harari z „mitem o Peugeocie“ — zdekonstruuj jego pochodzenie i znaczenie.

 3. Na jakich podstawowych „mitach“ (pojęciach/wartościach) opiera się nasz porządek społeczny? Wybierz przykłady, które uważasz za pozytywne i negatywne.

 4. Porównaj wyobrażony porządek obowiązujący w 2019 roku w Polsce z porządkiem jakiegoś innego miejsca i czasu. Wskaż różnice między nimi i opisz, jak każdy z systemów wpływa na pragnienia, relacje i wartości wychowanych w nim ludzi

 

WOS

tematy dla grup 1, 2 i 3:

Tekst do tematów - pobierz plik.

Tematy prac na zajęciach o świecie współczesnych „Socjologia edukacji” Do wyboru!

 1. Po co jest w społeczeństwie szkoła? Przeanalizuj „krytyczne” tj. wskazując zarówno na cele jawne jak i ukryte. Wskaż, które z tych celów realizuje najskuteczniej.

 2. Przeanalizuj program ukryty szkoły w innym wymiarze niż ocenianie, np. nauczanie, program wychowawczy, przestrzeń albo wybrany przez Ciebie.

 3. Opisz ukryty program oceniania w swojej dotychczasowej szkole (jeśli byłeś_aś w różnych, to możesz je porównać). Nie opisuj swoich emocji, tylko odnieś się do definicji programu ukrytego i do uwag o ocenianiu zawartych w materiałach.

 4. Opisz działanie teorii naznaczania w szkole na innym przykładzie niż ten omawiany na zajęciach (dla innej grupy społecznej).

dla grup 4 i 5:

 1. Opisz inny przykład ludobójstwa w historii wykorzystując wiedzę z zajęć. Uzasadnij dlaczego ta zbrodnia może być uznana za ludobójstwo.

 2. Zaprzeczanie zbrodniom i gloryfikowanie ofiar - jaką rolę polityczną mają zbrodnie przeszłości. Opisz na wybranych przez siebie przykładach.

 3. Przeczytaj i napisz recenzję książki Wojciecha Tochmana „Jakbyś Kamień Jadła” lub Slavenki Drakulić „Oni Nie Skrzywdziliby Nawet Muchy. Zbrodniarze Wojenni Przed Trybunałem w Hadze” Prace powinny być opatrzone bibliografią!

Praca na 3-5 stron, Times new roman, 12, 1,5 wiersza

Etap trzeci

Rozmowa na temat przygotowanej pracy

Rozmowy będą odbywać się w wyznaczonych kandydatom i kandydatkom terminach od 5 maja 2020 r.

Etap czwarty

Ogłoszenie wyników rekrutacji: 30 maja 2020 r. (czwartek)