top of page

Matura

Ważne informacje

Materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023.

  • informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r.: LINK

  • opracowany na podstawie tych wniosków materiał (17.) dla uczniów i nauczycieli zawierający rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3 ocenione wypracowania na poziomie podstawowym (dobre prace „wzorcowe”): LINK

 

Poniżej zamieszczamy linki do tych materiałów:

 

 

 

 

bottom of page