top of page

Demokracja szkolna

Wiec

​Wiec to zebranie całej społeczności szkolnej. Mogą w nim uczestniczyć (i mają prawo do głosowania) wszyscy i wszystkie uczniowie, uczennice, nauczycielki, nauczyciele, absolwenci, absolwentki i rodzice.

 

Spotykamy się kilka razy do roku, żeby omówić bieżące sprawy: problemy, pomysły, inicjatywy. Zazwyczaj zaczynamy od ogłoszeń, potem przechodzimy do dyskusji (i niekiedy głosowań) nad tematami takimi jak: kształt demokracji szkolnej, system sprzątania (bo szkołę sprzątamy wspólnie), studniówka lub jej brak i wiele wiele innych.

 

Wiece zwołuje i prowadzi aktyw, czyli wylosowana (lub w inny sposób wybrana) grupa osób. 

Terminy kolejnych wieców:

Sprawozdania z poprzednich wieców:

bottom of page