top of page

Ochrona danych

RODO

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby dbać o dane osobowe uczniów, rodziców, opiekunów, pracowników, dlatego przygotowaliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych:

  • Administratorem Danych Osobowych jest Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuronia, Kłopotowskiego 31, 03-720 Warszawa

  • W wyżej wymienionej placówce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuronia, Kłopotowskiego 31, 03-720 Warszawa oraz pod adresem e-mail: iodo@bednarska.edu.pl

  • Materiały do pobrania:

  1. Klauzula informacyjna – dotycząca przetwarzania danych osobowych w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im. Jacka Kuronia

  2. Klauzula informacyjna – umowy cywilno-prawne

  3. Klauzula informacyjna – kandydat do pracy

  4. Klauzula informacyjna – konkursy

  5. Klauzula informacyjna – wolontariat

bottom of page