top of page

Rekrutacja 2021/2022

Tematy prac

Piszecie jedna pracę na jeden wybrany z trzech zajęć rekrutacyjnych temat.

Termin oddawania prac to 21 marca 2021 r.
Prace należy wysłać na adres sekretari@bednarska.edu.pl

Bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie, które tematy są tematami dla Waszej grupy!

Osoby, które z różnych przyczyn brały udział w zajęciach z różnymi grupami, piszą wybrany temat z tej grupy z którą w danych zajęciach uczestniczyły!

Praca powinna być napisana w oddzielnym pliku, czcionką 12, interlinią 1,5, podpisaną imieniem i nazwiskiem i opatrzoną bibliografią artykułów wykorzystanych w pracy.

JĘZYK POLSKI


(tematy dla grupy 1 i 4)

 

 1. Dlaczego Gregor Samsa i Głodomór nikną i znikają, a siostra Gregor i pantera z klatki w cyrku mają piękne, młode ciała?

 2. Odmieńcy i zwykli ludzie w opowiadaniach Kafki "Przemiana" i "Głodomór".

 3. "Nie mogłem znaleźć potrawy, która mi smakuje. Gdybym ja znalazł, (...) najadłbym sie do syta, jak ty i wszyscy." "Głodomór" Kafki opowiadaniem o artyście i sztuce.

 

(tematy dla grupy 2 i 3)

Spotkanie człowieka z kimś / czymś innym. Znajdź scenę w literaturze lub w filmie, ktora przedstawia udane lub nieudane spotkanie. Opowiedz tę scenę i zinterpretuj, zastanawiając się, czy można ją uznać za spotkanie, czy nie. Rozważ rzetelnie opowiedź na pytanie: dlaczego tak lub dlaczego nie?

FILOZOFIA

temat dla grup 1 i 2:

 

Czy jestem wolna _y? - i co miałoby to znaczyć?

 

tematy dla grup 3 i 4:
 

 1. Wybierz przykład innego powszechnie uznanego "mitu" - jak Harari z "mitem o Peogeocie" - zdekonstruuj jego pochodzenie i znaczenie.

 2. Wskaż podstawowe "mity" (pojęcia / wartości), na których opiera się Twoje życie

 3. Jakie konsekwencje dla naszej wolności ma teza Harariego, że język ksztaltuje rzeczywistość? Czy czyni nas to niewoelnikami czasu i miejsca, w ktorych sie urodziliśmy? A może wręcz przeciwnie - jesteśmy wolni aby przekształcać świat i spoleczeństwo zgodnie z nieograniczonymi możliwościami języka?

WOS
 

tematy dla grup 1 i 4:

Teksty do tematów - pobierz plik1  i  plik2

 1. Po co jest w społeczeństwie szkoła? Przeanalizuj krytycznie tj. wskazując zarówno na cele jawne, jak i ukryte. Wskaż, które tych celów szkoła realizuje najskuteczniej

 2. .Przeanalizuj program ukryty szkoły w innym wymiarze niż ocenianie, np. nauczanie, program wychowawczy, przestrzeń albo wybrany przez Ciebie.

 3. Opisz ukryty program oceniania w swojej dotychczasowej szkole (jeśli byłeś/aś w różnych, to możesz je porównać). Nie opisuj swoich emocji, tylko odnieś się do definicji ukrytego programu i do uwag o ocenianiu zawartych w materiałach.

 4. Jaki mógłby być według Ciebie dobry ukryty program szkoły? I jaka ta szkoła musiałaby być? (Pamiętaj, żeby powiedzieć dla kogo albo z jakiego punktu widzenia.

 

tematy dla grup 2 i 3:

 1. Porównaj protesty i/ lub oddziaływanie Black Lives Matter i wybranych przez Ciebie innych współczesnych protestów (np.: Strajk Kobiet lub Młodzieżowy Strajk Klimatyczny).

 2. Zanalizuj i oceń co osiągnął ruch Black Lives Matter przez 6 lat swojej działalności.

 

Uwaga możecie korzystać z różnych natomiast podrzucam wam kilka dla inspiracji:

Po polsku:

R. Korzycki "Amerykańscy „nędznicy” chcą radykalnych zmian. Pokazujemy źródła zamieszek w Stanach Zjednoczonych", okopress, 1.06.2020 https://oko.press/pokazujemy-zrodla-zamieszek-w-stanach-zjednoczonych/ .

J. Majmurek, "Black Lives Matter. Kościuszko to mówił 250 lat temu", krytyka polityczna, 2.06.2020,
https://krytykapolityczna.pl/swiat/kosciuszko-wiedzial-ze-black-lives-matter-majmurek/

K. Puto, "Nie tylko Strajk Kobiet. Pandemia nie zabiła społeczeństwa obywatelskiego"
https://krytykapolityczna.pl/swiat/kaja-puto-czy-protesty-ktore-dzieja-sie-teraz-w-roznych-miejscach-swiata-maja-jakis-wspolny-mianownik/

 

Po angielsku:

"Stay Woke: Black Lives Matter Movement Documentary"
https://www.youtube.com/watch?v=eIoYtKOqxeU

BBC - "Black Lives Matter founders: We fought to change history and we won"
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55106268

bottom of page